Chính sách đổi trả

Hàng hóa

  • Nguyên tem nhãn, bao bì.

Điều kiện khác

  • Hàng hóa đổi trả phải có chứng từ mua hàng: Đơn hàng, phiếu bảo hành sản phẩm (nếu có )
  • Đăng ký đổi trả hàng trong vòng 24 giờ kể từ giờ nhận hàng trong ngày nếu trong nội thành gần kho Công Ty
  • Thời gian đổi trả hàng khi có sự cố trong vòng 2 ngày đến 10 ngày kể từ ngày Công Ty nhận được hàng  trả.

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐỔI, TRẢ HÀNG

Các trường hợp được trả hàng:

  • Hàng hóa bị hư hỏng do lỗi nhà sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển bị rách bể quá lớn, bị hao hụt sản phẩm.
  • Sản phẩm bị hết hạn sử dụng, hổng hóc khi nhận hàng.
  • Trong trường hợp đại lý không kinh doanh nữa thì tính theo mốc thời gian mua hàng, trong vòng 30 ngày số tiền hoàn trả là 80%, sau 45 ngày là 60%, sau 60 ngày là 50% dựa trên giá trị đơn hàng còn lại, trừ chi phí đã chi trả liên kết mua sắm, vận chuyển, kho, thuế.

Các trường hợp được đổi hàng:

  • Giao nhầm sản phẩm.